Skawieńczyk Andrzej s. Władysława ur.17.09.1940 IPN Lu 00419/1394 LK krypt. „Klon” nr. rej 4102 Siedlce

By | Październik 8, 2018

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-spawacz. Zatrudniony na stanowisku operatora linii produkcyjnej w Siedleckich Zakładach Drobiarskich. Do współpracy z SB pozyskał go i zawarł z nim umowę na korzystanie z jego mieszkania w charakterze LK krypt. „Klon” 09.11.1978 roku insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach ppor. Marcin Pawlak. Z w/w LK korzystał on od 26.05.1979 r. do 24.08.1983 r. wprowadzając do tegoż LK jednego tw. ps. „Biegły nr. rej. 3456 (Mirowski Marek). Po tym okresie na LK nie był żaden inny tw. Za okres od 26.05.1979 r. do 24.08.1983 r. właściciel LK był wynagradzany kwotą 500 zł miesięcznie. 14. 10.1983 do właściciela LK wprowadziła się jego córka wraz byłą żoną, co uniemożliwiło to dalsze korzystanie z jego z powodu możliwości dekonspiracji. W związku z tym postanowiono rozwiązać 24.08.1983 r. a Teczkę lokalu Kontaktowego krypt. „Klon” złożyć w archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5/Z. W archiwach IPN znajduje się 55 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz