Nowakowski Józef s. Antoniego ur. 23.10.1930 IPN Lu 00419/1209 LK krypt. „Zajazd” nr. rej.1006 Sokołów Podlaski

By | Październik 8, 2018

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie. Zatrudniony na stanowisku kierownika hotelu w Cukrowni im. F. Malinowskiego w Sokołowie Podlaskim. Członek PZPR. 29.11.1974 roku podpisał umowę z Komendą Powiatową MO w Sokołowie Podlaskim na użyczenie swojego mieszkania w hotelu, jako Lokalu Kontaktowego na potrzeby tamtejszej SB z możliwością korzystania z niego we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10 do 20 lub od godziny 14 do 21 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 450 zł miesięcznie. Do współpracy na zasadzie dobrowolności zwerbował go kpt. Henryk Witan st. insp. operacyjny SB KP MO w Sokołowie Podlaskim. 3.09.1986 roku rozwiązano umowę o współpracy z powodu zagrożenia dekonspiracją w/w lokalu z powodu zatrudnienia w hotelu nowych portierów, a materiały dotyczące LK krypt. „Zajazd” złożono w archiwum ZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. Okresie współpracy był 18 razy wynagradzany pieniężnie na łączną sumę 188 300 zł. W LK krypt. „Zajazd” odbywano spotkania z następującymi TW „Gwiazdowski” nr. rej” 3015, „Janusz” nr. rej. 6622 (Piotrowski Waldemar), „Brzózka” nr. rej. 5251 (Bałkowiec Zdzisław), „Halina” nr. rej. 28648, „Pawłowski” nr. rej. 28464, „Jabłoński” nr rej. 28530, „Halina” nr. rej. 1495, „Dominik” nr. rej. 2029. W archiwach IPN znajduje się 148 dokumentów dotyczących jego osoby w tym liczne pokwitowania pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz