Kozłowska Elżbieta c. Kazimierza ur. 10.05.1949 IPN Lu 00419/1148 LK krypt. „Zosia” nr. rej. 7260 Siedlce

By | Październik 8, 2018

Mieszkanka Siedlec. Właścicielka mieszkania przy ulicy 3 Maja w Siedlcach. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku referenta ds. skarg w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 20 października 1984 roku podpisała umowę z WUSW w Siedlcach o korzystaniu przez SB z jej mieszkania we wszystkie dni tygodnia bez niedziel w godzinach od 8 do 16 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 2500 zł kwartalnie. Do współpracy zwerbował ją por. Sławomir Łysiak kier. Sekcji VII Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zosia”. W tym lokalu kontaktowym odbyto spotkania z TW ps. „Bolesław” nr. rej. 6943 i TW ps. „Zawadzki” nr. rej. 6139. 27 lutego 1985 roku zaprzestano korzystać z jej mieszkania z powodu zamieszkania w nim drugiej osoby, co w konsekwencji mogło grozić dekonspiracją lokalu. W okresie współpracy jeden raz pobrała 17.12.1984 roku wynagrodzenie w wysokości 2500 zł. Własnoręcznie na tą okoliczność napisała pokwitowanie pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB. W archiwach IPN znajduje się 37 dokumentów dotyczących jej osoby

Dodaj komentarz