Ciepiela Antoni s. Stefana ur. 03.06.1956 IPN Lu 00414/608 TW ps. „Piotr” nr. rej 7349 Siedlca

By | Październik 8, 2018

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Zatrudniony na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 8.10.1984 roku podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB WUSW w Siedlcach przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotr”. Pozyskania dokonał mjr. W. Kotecki st. inspektor SB przy Z-cy szefa ds. SB przy WUSW w Siedlcach przed wyjazdem TW na staż naukowy do USA. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji odnośnie współpracy naukowej pracowników WSRP z przedstawicielami innych krajów szczególnie tych z kk. W jego charakterystyce pracy wystawionej 09.11.1989 roku przez st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Piątka możemy przeczytać między innymi://..//Jest członkiem PZPR. W okresie 1.10.1980-13.12.1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W okresie 11.1084-08093.86 przebywał na stażu naukowym w USA//..//… Bezpośrednio przed wyjazdem do USA tj. 8.10.84 r. w/wym. został pozyskany do współpracy z SB przez mjr. W. Koteckiego st. insp. SB przy z-cy szefa ds. SB WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania był fakt dostępu przez tw do materiałów interesujących SB.//..//…Po powrocie z USA tj. 8.03.1986 aż do 18.03.87 r. z tw nie nawiązano bezpośredniego kontaktu. Dwukrotnie pracownik SB próbował nawiązać kontakt telefoniczny lecz w rozmowie tw tłumaczył się brakiem czasu. Do bezpośredniego kontaktu doszło 18.03.87 r. w budynku WUSW w Siedlcach. Podczas tego spotkania doszło do przekazania tw. por. P. Piątkowi. Podczas spotkania tw w sposób bardzo ogólny przekazał relację z pobytu w USA. Nie przekazał żadnych informacji wynikających z zadań jakie otrzymał przed wyjazdem. W toku dalszej współpracy z tw odbyto dwa spotkania w trakcie których przekazywane informacje były niepełne i bardzo ogólne. Tw powyższy stan tłumaczył brakiem czasu z uwagi na pracę zawodową oraz obowiązkami codziennymi. Kilkakrotnie w rozmowie telefonicznej na propozycję spotkania się tw odpowiadał, że nie dysponuje czasem wolnym oraz informacjami, które by interesowały naszą służbę. Od momentu powrotu z USA tw nie wyjeżdżał do kk. W trakcie współpracy tw kontrolowany był przez techniczne środki pracy operacyjne//..//…TW jest osobą inteligentną posiadającą łatwość wyrażania myśli. Jego negatywny stosunek do współpracy wynika z braku czasu własnego oraz niewielkich możliwości zdobywania informacji na potrzeby SB. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o złożenie materiałów dot. tw. ps. „Piotr” w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach. st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. P. Piątek //..//…..W archiwach IPN znajdują 33 mikrofilmy zawierając dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz