Cichocki Marian s. Stanisława ur. 28.07.1928 IPN Lu 00419/203 rezydent ps. „Tankowiec” Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

By | Październik 8, 2018

Mieszkaniec miejscowości Latowicz powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. 18 lipca 1951 roku przystąpił do współpracy z organami informacji wojskowej w charakterze tajnego współpracownika a następnie rezydenta zapasowego podczas odbywania służby wojskowej w marynarce wojennej w Dziale Okrętów Pomocniczych w Gdyni na tankowcu OP „Meduza” gdzie pełnił służbę w stopniu starszego marynarza na stanowisku kucharza. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tankowiec”. W charakterystyce pracy rezydenta ps. „Tankowiec”, którą wystawił 30.X.1952.r. St. ofic. Inf. VI Wydz. O.Z.I. Nr. 8. Por. Sienkiewicz możemy przeczytać: //..//…Rezydent „TANKOWIEC” z Organami Informacji MON współpracuje od dnia 18.07.1951.r. Rezydentem zapasowym został dnia 22.IX.1952r. agentury na łączności dotychczas nie posiadał, z powodu rezygnacji jego z nadterminowej służby w wojsku. Za czas swojej współpracy z nami wykazał się, jako chętny i zdyscyplinowany współpracownik. Konspirację zna b. dobrze i ściśle umie jej przestrzegać. W rozpracowaniach udziału nie brał. Materiały dawał o charakterze informacyjno-pierwiastkowym, szereg z nich zasługiwało na naszą operacyjną uwagę. Polecenia i wskazówki oper-pracownika wykonywał sumiennie dokładnie i na czas. Był przez pewien czas na łączności u rezydenta, gdzie z nałożonych nań zadań wywiązywał się dość dobrze. Jest podoficerem o inteligencji średnie. Politycznie dość dobrze wyrobiony. Do Polski Ludowej i ZSRR ustosunkowany pozytywnie. Do kleru i religii ustosunkowany wrogo. Jest niewierzącym. Bez nałogów. Moralnie prowadzi się nienagannie. Klasowo czujny. Jako członek partii wobec wroga zajmował stanowisko właściwe. Jest przodownikiem wyszkolenia bojowego i politycznego. W wojsku dotychczas nie był w ogóle karany, miał natomiast szereg pochwał i wyróżnień. Przez D-two charakteryzowany jest dodatnio jako jeden z lepszych podoficerów. Charakter posiada stanowczy. Energiczny i spostrzegawczy. Dość inteligentny. Wyraża chęć pracy w Organach Bezpieczeństwa Publicznego. We współpracy był szczery. Na zaufanie w zupełności zasługuje. Po odpowiednim przeszkoleniu mógłby być wartościowym pracownikiem Organów Bezpieczeństwa Publicznego.//..//…..(zachowano oryginalną pisownię) W 30.IX.1953r. został pozyskany do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim w charakterze rezydenta. W archiwach IPN znajdują się 20 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz