Zaworski Zbigniew s. Józefa ur. 20.10.1955 IPN Lu 554/142D i IPN Lu 555/75 TW ps. „Klon” nr. rej. 1782 Łuków

By | Marzec 4, 2018

Zaworski Zbigniew s. Józefa ur. 20.10.1955 IPN Lu 554/142D i IPN Lu 555/75 TW ps. „Klon” nr. rej. 1782 Łuków
Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektro-mechanik. Pracownik PKP w Łukowie na stanowisku kierownika pociągu. Do współpracy z WOP pozyskał go 21.03.1985r. por. Szerement Waldemar oficer operacyjny Granicznego Punktu Kontrolnego w Terespolu. 27.03.1983 r. własnoręcznie napisał i podpisał zobowiązanie z organami WOP o podjęciu współpracy w zakresie zwalczania wrogiej działalności i przestępczej działalności na terenie PKP Łuków przyjmując pseudonim konspiracyjny „Klon”. Celem pozyskania było bieżące rozpoznanie i kontrola operacyjna środowiska RS Łuków. Ustalania faktów nielegalnego handlu w pociągach międzynarodowych z podróżnymi, szczególnie z obywatelami ZSRR, ze strony osób postronnych lub obsługi konduktorskiej. Realizacji zadań związanych z kontrwywiadowcza ochroną kraju oraz na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego. Współpraca została zakończona w 1985 roku z powodu, że TW miał wypadek drogowy i w konsekwencji został aresztowany i czeka na niego wyrok sądowy. W archiwach IPN znajduje się 40 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.04.2016 r.

Dodaj komentarz