Zagan Alojzy s. Ludwika ur. 24.07.1910 IPN Lu 00419/289 TW ps. „Felik” Węgrów

By | Marzec 4, 2018

Zagan Alojzy s. Ludwika ur. 24.07.1910 IPN Lu 00419/289 TW ps. „Felik” Węgrów
Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciel geografii w liceum ogólnokształcącym w Węgrowie. W charakterystyce pracy inf. tw. ps. „Felik” którą wystawił 13.02.1953 r. starszy referent Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowie chorąży Sokołowski Henryk możemy między innymi przeczytać: //..//..CHARAKTERYSTYKA pracy inf. ps. „Felik” pozostającego na kontakciest. ref. pow. Sokołiowskiego Henryka za IV kwartał 1952 r. I. Inf. „Felik” zawerbowany został dnia 26.IV. 1945r. przez inf. WP w charakterze rezydenta. Przejęty na kontakt tut. Urzędu dnia 2.VIII,51r. w charakterze informatora.. Jest on człowiekiem w wieku 43 lata, wywodzi się z rodziny inteligencji mieszczańskiej, posiada wyższe wykształcenie, bez majątku, żonaty, pracuje zawodowe jako nauczyciel, geografii. Rodzinę posiada w okolicach Górnego Śląska, zagranica nie posiada nikogo. Osobistych cech nie posiada, jest bojaźliwy i inteligentny. Przed 1939 r. przebywał na Górnym Śląsku uczęszczając do szkoły, następnie przebywał w Krakowie, gdzie kończył studia uniwersyteckie, przed 1939 r. przybył na teren pow. Węgrów pracując w miejscowym gimnazjum jako nauczyciel geografii oraz języka niemieckiego. Podczas okupacji przebywał cały czas w Węgrowie bnależąc do organizacji AK w której pełnił funkcję d-cy kompani oraz z-ca k-nta 0środka organizacyjnego. Po wyzwoleniu żadnej działalności politycznej nie przejawiał, jednakże podejrzany jest o powiązania z wrogim środowiskiem PSL. Pracuje nadal jako profesor geografii. Zawerbowany został w celu rozpracowania działalności poszczególnych członków k-ndy AK na tutejszym terenie. Materiałów przy werbunku nie wniósł podając jedynie niektóre dane dotyczące struktury AK i niektórych kierowniczych członków organizacji. Dane te są jednak powierzchowne. Pozostaje na kontakcie st. ref. Sokołowskiego H. i zakwalifikowany jest po zagadnieniu AK. II. Za okres IV-go kwartału spotkania z nim nie odbywały się z tego względu, że odmawia on współpracy i wykonania zadań twierdząc, że nie potrafiłby wywiązywać się z nich ze względu na nieśmiałość. III. W wspomnianym okresie materiałów od w/w nie otrzymywano. IV. Konkretnych materiałów na podstawie których możnaby podiąć pewne kroki w stosunku do w/w nie otrzymano. V. Dodatkowo może być wykorzystywany po linii nauczycielstwa. Odnośnie w/w przewiduje się ponowne dokonanie przewerbunku lub uzasadnione wyeliminowanie z sieci ag-informacyjnej.//..//…(zachowano oryginalną pisownię).Notatka służbowa kpt. Daniel Stanisława kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowie.://…W 22.III>55r. od godz. 14.00 do 16.00 przeprowadziłem końcowe spotkanie z inf. „Felik”. Informator przybył na spotkanie, lecz żadnych informacji nie dostarczył i jak oświadczył że jego stosunek do współpracy pozostaje bez zmian i niem zgadza się na żadne warunki współpracy. W dalszej rozmowie oświadczył że jest joalnym obywatelem i uczciwie pracuje dla dobra Polski Ludowej, a jego wina dotychczasowa to wyrażała się tym że należał do „AK”, dlatego czuje się że niesłusznie mamy do niego pretensje, że nie chce współpracować bo jest niezgodne z jego sumieniem a praca dla Polski to nie tylko praca z Urzędem Bezpieczeństwa. Po dłuższej rozmowie na różne tematy polityczne aktualnie wypowiedział się, że gdyby miał możność zauważyć jakąś wrogą działalność szpiegowsko-dywersyjną to napewno zameldowałby do Urzędu. W końcowej rozmowie oznajmiłem mu, że dalsza współpraca z nim zostaje zakończona i pozostajejemu w stosunku do siebie bez żadnego związku. Dla zachowania tajemnicy pobrałem zobowiązanie, które w załączeniu przesyłam.//..//..(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajduje się 20 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz