Szczęsny Jan s. Mateusza ur. 25.01.1914 IPN Lu 00419/507 LK krypt. „Sosna” Garwolin

By | Marzec 4, 2018

Szczęsny Jan s. Mateusza ur. 25.01.1914 IPN Lu 00419/507 LK krypt. „Sosna” Garwolin
Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Zatrudniony na stanowisku woźnego i kasjera Miejskiej Rady Narodowej w Garwolinie. Członek PZPR. W zobowiązaniu napisanym przez niego własnoręcznie 5.VIII.1953 roku możemy przeczytać między innymi: //..//….Zobowiązanie Ja niżej podpisany Szczęsny Jan syn Mateusza zobowiązuję się dobrowolnie że będę służył pomocą w wykorzystaniu lokalu kasy P.M.R.N. w Garwolinie przez pracownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie, oraz zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy//..//..że z lokalu kasy będą korzystali pracownicy U.B.P. oraz to co usłyszą lub kto będzie przychodził w razie rozgłaszania lub zdradzenia komukolwiek o powyższym zostanie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej, jako zdradę tajemnicy Państwowej oczy z gury zostałem uprzedzony dla zachowania głębszej tajemnicy. O powyższym oraz wszelkich spostrzeżeniach odnośnie wykorzystania lokalu przez P.U.B.P w Garwolinie będę składał meldunki podpisując je pseudonimem „Sosna”. Garwolin dnia 5.VIII.53r.//..//..(zachowano oryginalną pisownię) 20.01.1955r. zakończono z nim współpracę z powodu zajęcia jego lokalu przez Wydział Zdrowia w Garwolinie a on sam jest członkiem PZPR. W archiwach IPN znajduje się 14 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz