.Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i 00425/205 TW ps. „Górnik” nr. rej. 1194 Broszków gm. Kotuń

By | Luty 26, 2018

Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 IPN Lu 00415/234 i 00425/205 TW ps. „Górnik” nr. rej. 1194 Broszków gm. Kotuń
Mieszkaniec miejscowości Broszków gmina Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności spawacz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.081979r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Górnik”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji na temat szer. Zbigniewa Marek rozpracowywanego przez kontrwywiad wojskowy. Współpraca została zakończona 7.03.1980r. z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.


Dodaj komentarz