Zalewski Jan s. Stanisława ur. 04.08.1921 IPN Lu 00419/475 TW ps. „Laska” Dąbrówka gm. Łysów

By | Styczeń 14, 2018

Zalewski Jan s. Stanisława ur. 04.08.1921 IPN Lu 00419/475 TW ps. „Laska” Dąbrówka gm. Łysów

Mieszkaniec wsi Dąbrówka gmina Łysów. Do współpracy z PUBP w Siedlcach został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 14.02.1948r. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do rozpracowywania oddziału partyzanckiego „Młota”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Laska”. 7.X.1948r. została zmieniona jego kwalifikację z tajnego współpracownika na „luźny kontakt” Referatu III PUBP w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz