Rybicki Marek s. Henryka ur. 24.03.1957 IPN Lu 00415/128 i 00425/128 TW ps. „Bielecki” nr. rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 14, 2018

Rybicki Marek s. Henryka ur. 24.03.1957 IPN Lu 00415/128 i 00425/128 TW ps. „Bielecki” nr. rej. 45685 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości  Wola Okrzejska gm. Krzywda. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 6.11.1979r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Kołobrzegu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bielecki”. Współpraca została zakończona 11.10.1980r. z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz