Cyrych Jan s. Konstantego ur. 01.05.1933 IPN Lu 00414/772 i IPN Lu 00419/1698 TW ps. „Radny” nr. rej. 8658 Łochów

By | Styczeń 14, 2018

Cyrych Jan s. Konstantego ur. 01.05.1933 IPN Lu 00414/772 i IPN Lu 00419/1698 TW ps. „Radny” nr. rej. 8658 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku technologa w Fabryce Urządzeń Budowlanych w Ostrówku Węgrowskim. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 3.07.1987r. Pozyskania dokonał inspektor SB RUSW w Węgrowie mł. chor. Ryszard Król. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Radny”.  Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Jaga” prowadzonej na operacyjną ochronę FUB w Ostrówku Węgrowskim. W jego charakterystyce pracy wystawionej 25.11.1989r. możemy przeczytać miedzy innymi: //..//….Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji o faktach, zjawiskach i osobach będących w operacyjnym zainteresowaniu SB w ramach prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „Jaga”//..//…Spotkania z TW ps. „Radny” odbywano w godzinach popołudniowych w samochodzie służbowym. W okresie współpracy TW ps. „Radny” nie był wynagradzany. Z w/w odbyto dwa spotkania. Ze względu na zmianę sytuacji politycznej TW ps. „Radny” odmawia kategorycznie dalszej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. W związku z powyższym postanowiono współpracę z TW ps. „Radny” nr. ew. 8658 rozwiązać, a robocze materiały operacyjne złożyć do archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach.//…//…. W archiwach IPN znajduje się 36 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz