Cieślak Zdzisław s. Adama ur. 11.09.1930 IPN Lu 00414/247 TW ps. „Jerzy” nr. rej. 5141 Siedlce

By | Styczeń 14, 2018

Cieślak Zdzisław s. Adama ur. 11.09.1930 IPN Lu 00414/247 TW ps. „Jerzy” nr. rej. 5141 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności księgowy. Zatrudniony na stanowisku głównego księgowego w Siedleckim Kombinacie Budowlanym „Podlasie”. Do współpracy z SB został pozyskany przez Wydział V KW MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności 3.09.1980r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jerzy”. Współpraca została zakończona 9.02.1982r. z powodu przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na stan zdrowia. W okresie współpracy odbyto z nim 17 spotkań. Przekazywane przez niego informacje dotyczyły nastrojów i komentarzy załogi jego przedsiębiorstwa, działalności działaczy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność jak i też nieprawidłowości wynikających z nadużywania stanowisk pracy w celu osiągania korzyści materialnych. Przy realizacji zlecanych mu przez SB zadań nie ograniczał się tylko do ich realizacji, lecz przejawiał przy tym sporo własnej inicjatywy. Informacje przekazywał w formie ustnej. Nie był wynagradzany za przekazywane informacje. W archiwach IPN znajduje się 20 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz