Czarnocki Adam Janusz IPN Lu 00414/183 TW ps. „Napoleon” nr. rej. 2747 Siedlce

By | Styczeń 14, 2018

Czarnocki Adam Janusz s. Wacława ur. 21.01.1943 IPN Lu 00414/183 TW ps. „Napoleon” nr. rej. 2747  Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technik budowlany. Zatrudniony w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach na stanowisku inspektora nadzoru d/s budowlanych. Do współpracy z Wydz. IV SB KW MO w Siedlcach 28.05.1977r na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Pajęczyna”. 21.01.1977r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Napoleon”. Zobowiązanie odebrał od niego naczelnik Wydziału IV KW MO w Siedlcach ppłk. R. Durka. W ocenie pracy tw. ps. „Napoleon” nr. rej. 2747 wystawionej 30.07.1979r. przez ppłk Durkę możemy przeczytać między innymi: Podpisał zobowiązanie o współpracy i sam sobie obrał pseudonim. Pozyskanie nastąpiło w związku ze zleceniem Kurii Siedleckiej w Miejskim Biurze Usług Projektowych na wykonanie projektu przebudowy urządzeń grzewczych w gmachu Kurii z koksowo-węglowego na gazowy. „Napoleon” na współpracę zgodził się chętnie, jednak z jego usług zrezygnowano po trzech spotkaniach, ponieważ Kuria odstąpiła od projektu przebudowy urządzeń grzewczych gdyż nie otrzymała zgody na zwiększoną dostawę opału. W tej sytuacji uzgodniono z „Napoleonem”, że w przyszłości gdyby zaistniała  potrzeba zwrócimy się do niego o pomoc na co chętnie wyraził zgodę. Prywatnie z klerem „Napoleon” nie ma kontaktu, a prace o których mowa wykonywał na zlecenie Miejskiego Zespołu Usług Projektowych, gdzie pracuje na 1/2  etatu.//..//.. Ostatecznie współpracę z nim postanowiono rozwiązać  1.08.1979r. a teczkę personalną i pracy złożyć w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-30. Tw „Napoleon” nie może być w przyszłości wykorzystywany jest członkiem PZPR. W archiwach IPN znajduje się 38 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz