Urban Henryk IPN Lu 00425/149 TW ps. „Mały” nr. rej. 44508 Żeliszew Duży gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy

By | Grudzień 2, 2017

Urban Henryk s. Tanisława ur. 02.05.1959 IPN Lu 00425/149 TW ps. „Mały” nr. rej. 44508 Żeliszew Duży gm. Kotuń kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Żeliszew Duży gm. Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 21.11.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mały”.  Współpracę zakończono 7.04.1981 roku z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz