Skrajny Henryk IPN Lu 00425/147 TW ps. „Koma” nr. rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy

By | Grudzień 2, 2017

Skrajny Henryk s. Jana ur. 15.07.1959 IPN Lu 00425/147 TW ps. „Koma” nr. rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Czajków gmina Wodynie. Wykształcenie średnie. Z zawodu masarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 23.01.1981 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Siedlcach gdzie pełnił funkcję kucharza. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Koma”. Współpraca została zakończona 8.06.1981 r. w związku ze wcześniejszym przeniesieniem do rezerwy z powodu konieczności udzielania pomocy rodzicom posiadającym 7 ha ziemi. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz