Flaga Jan IPN Lu 00419/618 TW ps. „Orzeł” nr. rej. 1884 Żulin pow. Węgrów

By | Grudzień 1, 2017

Flaga Jan s. Andrzeja ur. 27.01.1915 IPN Lu 00419/618 TW ps. „Orzeł” nr. rej. 1884 Żulin pow. Węgrów

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Żulin w powiecie węgrowskim. Wykształcenie 6 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z SB KP MO w Węgrowie pozyskał go na zasadzie dobrowolności ppor. Wiesław Piotrowski st. of. oper. Ref SB KP MO w Węgrowie w 1963 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Orzeł”. W jego charakterystyce wystawionej 20.02.1965 r. przez por. Wiesława Piotrowskiego możemy przeczytać między innymi: //..//T.w. p.s. „Orzeł” do współpracy został pozyskany 29.05.1963 r. do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Palacz” nr. 1619, gdzie nieznany autor grozi Antoniemu Gromek, że jeżeli nie zaniecha pozytywnej postawy wobec wyrażenia akcesu wstąpienia do KR w Żulinie, to zostaną spalone mu zabudowania. Pozyskanie wymienionego nastąpiło na zasadzie dobrowolności. Od chwili pozyskania go do współpracy jest chętnym, w pracy z nim wyłoniono początkowo grupę osób stojących w opozycji co do nowej polityki rolnej a to: Góral Józef, Gromek Stefan, Sitnicki, Snopkiewicz i inni. Na podstawie informacji t.w. pobierano wzory pism, w wyniku czego przeprowadzono pięć ekspertyz grafologicznych. Stosunek w/w do współpracy był chętny, zadania zlecone wykonywał, jednak sam własnej inicjatywy nie przejawiał, a jedynie ograniczył się do zleconych zadań. Informacje jakie przekazywał polegały na prawdzie i były obiektywne, jednak na fakt zasługuje to, że wszystko trzeba było z niego wyciągać. W pracy spotkań nie zrywał, był punktualnym, cech ujemnych i nałogów, które podrywałyby mu opinię w otoczeniu nie posiadał. Nie stwierdzono aby w/w był jednostką zdekonspirowaną. Za okres całej współpracy otrzymał łącznie wynagrodzenie 300 zł. /trzysta/. Z uwagi na to, że sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Palacz” została złożona w archiwum Wydz. „C”, obecnie t.w. pozostaje bez sprawy, a w rejonie jakim przebywa, nie występuje działalność wroga jak i opozycyjna, dlatego też dalsze wykorzystanie go jest bezcelowe, w dodatku pracuje społecznie w KR pełniąc funkcję skarbnika, postanawiam eliminować go z czynnej sieci agenturalnej. //..//…(pisownia oryginalna). Ostatecznie współpraca z nim została zakończona 23.03.1965 r. W archiwach IPN znajduje się 31 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz