Chrościcki Wacław s. Wacława ur.. 04.02.1928 IPN Lu 00414/948 i IPN Lu 00419/1896 TW ps. „Antoni” nr. rej. 1172 Kotuń

By | Grudzień 1, 2017

Chrościcki Wacław s. Wacława ur.. 04.02.1928 IPN Lu 00414/948 i IPN Lu 00419/1896 TW ps. „Antoni” nr. rej. 1172 Kotuń

Mieszkaniec Kotunia. Wykształcenie podstawowe + 2 klasy gimnazjum. Pracownik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego nr. 2 w Siedlcach. Do współpracy z Referatem SB KP MO w Siedlcach został zwerbowany .5.09.1961 r. Werbunku dokonał inspektor SB Ryszard Ogórowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Antoni”. W jego końcowej charakterystyce pracy wystawionej 14.03.1990 roku przez kpt. Ryszarda Ogórowskiego możemy przeczytać miedzy innymi: //..//….Tw ps. „Antoni” pozyskany został na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek przewidziany do kontrwywiadowczego zabezpieczenia terenu. W czasie współpracy był wynagradzany pieniężnie. Kontrola nie ujawniła dekonspiracji współpracy z nim ani negatywnych stron jego zachowania. Tw ps. „Antoni” nie pisał doniesień. W związku z utraceniem możliwości uzyskiwania i przekazywania informacji na rzecz kontrwywiadowczego zabezpieczenia terenu postanowiono materiały złożyć do archiwum na okres B-5 i materiałów nie udostępniać bez zgody Naczelnika Wydziału II WUSW w Siedlcach.//..// (pisownia oryginalna)//..//..Powodem zakończenia współpracy było jego odejście na emeryturę. W archiwach IPN znajduje się 30 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz