Charytoniuk Ewa c. Zygmunta ur. 08.08.1958 IPN Lu 00414/673 i IPN Lu 00419/1596 TW ps. „Judyta” nr. rej. 8107 Siedlce

By | Grudzień 1, 2017

Charytoniuk Ewa c. Zygmunta ur. 08.08.1958 IPN Lu 00414/673 i IPN Lu 00419/1596 TW ps. „Judyta” nr. rej. 8107 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności tokarz. Zatrudniona na stanowisku wydawcy narzędzi Wydziału Gospodarki Narzędziowej w Zakładach Mechanicznych im. „Nowotki” w Siedlcach ochranianego przez SB z WUSW w Siedlcach w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Mechanika”.  Do współpracy z SB została pozyskana 24.05.1986 r. przez insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach mł. chor. Andrzeja Woźniaka na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Judyta”. W jej charakterystyce wystawionej 4.12.1989 roku przez mł. chor. A. Woźniaka możemy między innymi przeczytać://..//…W trakcie współpracy tw przekazywał ogólne informacje dot. działalności ZMiM Nowotki. Wykorzystywany był w sprawie obiektowej „Mechanika” i SOS „Stal”. Spotkania odbywały się przeważnie w samochodzie prywatnym. Przekazywane informacje początkowo były prawdziwe i obiektywne jednak później tw nie przykładał się do współpracy. Nie przychodził na spotkania i unikał pracownika SB. Podczas wielokrotnych rozmów o podtrzymywaniu kontaktu kontakt nie dawał konkretnych odpowiedzi. Od sierpnia 1988r. z tw nie odbyto spotkania ze względu na brak kontaktu. Z tw odbyto 18 spotkań. Tw został wynagrodzony jeden raz kwotą 5 tys. zł. Później kategorycznie odmawiał pobierania wynagrodzenia. W związku z powyższym wnioskuję o rozwiązanie współpracy z tw ps. „Judyta”, a materiały złożyć w archiwum WUSW w Siedlcach w kategorii akt – teczka personalna B-10 – teczka pracy B-5. Materiały udostępniać bez porozumienia z Wydziałem składającym. //..//(pisownia oryginalna). W archiwach IPN znajduje się 118 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz