Bujalski Andrzej Zbigniew s. Stanisława ur. 21.06.1939 IPN Lu 00414/42 i IPN Lu 00419/110 TW ps. „Rydz’ nr. rej. 1000 i 8150 Sokołów Podlaski

By | Grudzień 1, 2017

Bujalski Andrzej Zbigniew s. Stanisława ur. 21.06.1939 IPN Lu 00414/42 i IPN Lu 00419/110 TW ps. „Rydz’ nr. rej. 1000 i 8150 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie 4 klasy Technikum Motoryzacyjnego w Siedlcach. Z zawodu kierowca. Zatrudniony na stanowisku pracownika administracyjnego w Oddziale IV PKS w Sokołowie Podlaskim oraz dodatkowo, jako instruktor nauki jazdy. W latach 1963-1966 pracował w charakterze marynarza w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Posiada rodzinę zamieszkującą na terenie USA i Nowej Zelandii. Do współpracy z SB pozyskał go st. insp. oper. Ref. SB KP MO Sokołowie Podlaskim kpt. Henryk Witan 20.02.1973. na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rydz”. Celem pozyskania miało być wykorzystywanie jego osoby do zapewnienia dopływu informacji na temat interesujących SB spostrzeżeń mających związek z jego kontaktami za granicą, a szczególnie dotyczących wyjazdów do KK. Rozpoznawania się i ewentualnie prowadzonej wrogiej działalności przez uciekiniera Jakuba Pietrzykowskiego przebywającego na terenie USA. Uzyskiwania interesujących spostrzeżeń na temat powiazań z zagranicą osób, z którymi pozostaje w kontakcie, a w szczególności tych, których zachowanie może wskazywać, że są to kontakty podejrzanego charakteru. Zbieranie informacji z terenu miejsca pracy i zdarzeń świadczących o występujących tam nieprawidłowościach, bądź negatywnych nastrojach załogi. W jego charakterystyce pracy wystawionej 14.01.1976 roku przez kapitana Henryka Witana możemy przeczytać między innymi: //..//..Tajny współpracownik ps. „Rydz”//..//….pozyskany do sprawy obiektowej krypt. „Zamek” nr. 6427 w celu zabezpieczenia dopływu informacji o penetracji pracowników ambasad kk, wyselekcjonowanych obywateli PRL utrzymujących kontakty z placówkami dyplomatycznymi i wyjeżdżających na pobyt czasowy do kk, a szczególnie do firmy USA „Epstein” budującej Zakłady Mięsne w Sokołowie Podl. Głównie będzie się interesował rodziną Pietrzykowskiego Józefa, Bałkowca Czesława i Konaszewskiego Mariana, którzy mają systematyczne kontakty z obywatelami USA i nawzajem odwiedzają się. Od 20.02.1973 r. do dnia 15.04.1975r. odbyto z tajnym współpracownikiem 25 spotkań. Informacji na piśmie otrzymano 20. Informacji ustnych uzyskano 5 na podstawie których opracowano notki służbowe. Uzyskane informacje uzyskane od tajnego współpracownika wykorzystano w sprawie obiektowej „Zamek” po pionie Wydziału II-go oraz niektóre po pionie paszportów i Wydziału III.//..//…Spotkania z tajnym współpracownikiem odbywano prywatnie przeważnie w samochodzie służbowym lub moim samochodem poza terenem miasta. Konspiracja spotkań była zachowana w pełni. Ostatnie spotkanie z tajnym współpracownikiem odbyto 15.04.1975r. Na tym spotkaniu tajny współpracownik odmówił dalszej współpracy. Było to po wypadku śmierci jego ojca /spalił się w czasie pożaru/.//..// W okresie współpracy tajny współpracownik został wynagrodzony czterokrotnie na sumę 1600 zł /tysiąc sześćset złotych/ za udzielanie informacji Służbie Bezpieczeństwa. Sprawdzany był kilkakrotnie przez dawanie powtórnego zadania oraz przez tajnego współpracownika ps. „Gwiazdowski”. Wyniki sprawdzania były pozytywne. Przekazywane informacje były obiektywne i prawdziwe. Wiele z nich potwierdzono przez Biuro „W”, które dotyczyły rodziny Pietrzykowskich. Zadania wykonywał według swych możliwości. Do czasu odmowy współpracy był punktualny, niejednokrotnie sam wywoływał spotkanie za pomocą telefonu i uzgodnionego hasła. Tajny współpracownik stosunek do PRL wykazuje pozytywny jak też pozytywny stosunek wykazuje do kleru. Opinią pod względem moralnym cieszy się bez zastrzeżeń tak w miejscu zamieszkania jak i pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że tajny współpracownik ps. „Rydz” kategorycznie odmówił współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i na wywołane spotkania nie reaguje, wobec tej sytuacji postanowiono tajnego współpracownika ps. „Rydz” nr. 1000 wyeliminować z czynnej sieci tajnych współpracowników. Teczkę personalną i pracy złożyć w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii:                                                                                                   – teczkę personalną zaliczyć do kategorii B-30, – teczkę pracy zaliczyć do kategorii B-15.

Podpisał St. INSPEKTOR WYDZIAŁU II KW MO w SIEDLCACH  /-/ kpt Henryk WITAN //..//(zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN znajduje się 59 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz