Zygadło Czesław IPN Lu 00414/159 i IPN Lu 00419/517 TW ps. „Orzeł” nr. rej. 544 Ostrożeń gm. Gonczyce pow. Garwolin

By | Listopad 20, 2017

Zygadło Czesław s. Jana ur. 17.07.1939 IPN Lu 00414/159 i IPN Lu 00419/517 TW ps. „Orzeł” nr. rej. 544 Ostrożeń gm. Gonczyce pow. Garwolin

Rolnik ze wsi Ostrożeń gmina Gonczyce powiat Garwolin. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności ppor. Kuźluk Bolesław oficer SB KP MO w Garwolinie. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji na temat figuranta Płatek Mieczysława i jego rodziny, który po wyjeździe do Francji w grudniu 1959. r. odmówił powrotu do kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Orzeł”. Współpracę z nim zakończono 28.03.1968 roku. We wniosku o zaniechanie współpracy z tajnym współpracownikiem ps. „Orzeł” wystawionym przez oficera operacyjnego Referatu ds. SB KP MO w Garwolinie ppor. Adolfa Kota możemy przeczytać między innymi: //..//.. Celem pozyskania było wyjaśnienie czy Ob. Płatek Mieczysław zam. Ostrożeń, który w grudniu 1959 r. wyjechał do Francji na czasowy pobyt, skąd odmówił powrotu do kraju, nie prowadzi wrogiej działalności. Na Ob. Płatek Mieczysława była założona sprawa operacyjnej obserwacji, do której t.w. został pozyskany. W toku pracy z t.w. wyjaśniono, że Płatek Mieczysław nie prowadzi wrogiej działalności, a powodem odmowy powrotu do kraju było to, że przy pomocy ciotki Rott Wacławy poprawił sobie warunki materialne. W dniu 18.X.1961 r. sprawę operacyjnej obserwacji założoną na Płatka Mieczysława złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie. Od momentu złożenia sprawy w archiwum t.w. do chwili obecnej pozostaje poza sprawami. Dawane zadania dotyczyły różnych zagadnień, nie mające ciągłości. W okresie prowadzenia sprawy ze względu na dobre dotarcie t.w. do rodziny figuranta sprawy, przychodził on na spotkania, na których przekazywał dane uzyskane w toku rozmowy z rodziną lub z przeczytanych listów figuranta, kierowanych do rodziny. Po zakończeniu sprawy t.w. zrywał spotkania tłumacząc się, że nie ma czasu gdyż ma dużo pracy w gospodarstwie. Na spotkaniach twierdził, że nic się nie dzieje, że wszystko jest dobrze. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego sytuacja ta jeszcze bardziej się pogorszyła. Żona wspólnie z jego matką podporządkowali sobie go do tego stopnia, że wykonuje on ich polecenia. Samodzielnie nie może on zdecydować, gdzie ma pójść i co robić, gdyż z tego tytułu ma awanturę w domu. Obecnie w miejscu zamieszkania nie posiadamy spraw, ani osób którymi byśmy się interesowali. Wobec czego t.w nie ma możliwości wykorzystania.//..//..(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajdują się 182 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

Dodaj komentarz