Gołębiewski Waldemar IPN Lu 00414/320 TW ps. „Chrobry” nr. rej. 7143 Węgrów

By | Listopad 20, 2017

Gołębiewski Waldemar s. Wacława ur. 06.04.1960 IPN Lu 00414/320 TW ps. „Chrobry” nr. rej. 7143 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik przetwórst34wa mleczarskiego. Zatrudniony na stanowisku aparatowego proszkowni mleka w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Węgrowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 26.06.1984 roku przez chor. M. Drożdżewskiego oficera SB RUSW w Węgrowie. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat możliwości rozpoznawania, wykrywania oraz likwidowania nieprawidłowości i nadużyć w produkcji i obrocie towarowym mleczarni. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Chrobry”. W okresie współpracy przekazywane przez niego informacje były wykorzystywane w sprawach obiektowych kryptonim „Budowa I”, „Plon” oraz „Apologia”. Współpracę z nim zakończono 4.04.1985 r.z powodu wstąpienia do PZPR i podjęcia pracy w RUSW w Węgrowie. Jego teczkę pracy złożono w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5 a teczkę personalną z zaliczeniem do kategorii B-10. W archiwach IPN znajdują się 42 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz