Peryt Stefan IPN Lu 00414/3 i IPN Lu 00419/3 TW ps. „Janek’ Turze Rogi pow. Łuków

By | Listopad 4, 2017

Peryt Stefan s. Wojciech ur. 26.02.1930 IPN Lu 00414/3 i IPN Lu 00419/3 TW ps. „Janek’ Turze Rogi pow. Łuków

Rolnik ze wsi Turze Rogi pow. Łosice. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Palacz w ŁSM w Łukowie.  Do współpracy z SB został zwerbowany  na zasadzie dobrowolności 21.03.1973 r.  przez ppor. Eugeniusza  Wójcika  oficera SB z Ref. SB KPMO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janek”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat „nielegalnej budowy” kaplicy we wsi Turze  Rogi w powiecie Łuków.  W okresie współpracy został wynagrodzony kwotą 500 zł za przekazywane informacje. 23.09.1973 r. Współpraca została zakończona 29.07.1975 r. w związku z zakończeniem rozpracowywania w/w sprawy i brakiem możliwości dotarcia tw do kleru z tego terenu, a jego Teczkę Personalną i Teczką Pracy umieszczono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-30.  W archiwach IPN znajduje się 36 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy oraz pokwitowanie odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB za przekazane informacje.

Dodaj komentarz