Budkiewicz Marek Zenon IPN Lu 00414/937 i IPN Lu 00419/1880 TW ps. „Zenon” nr. rej. 9213 Siedlce

By | Listopad 3, 2017

Budkiewicz Marek Zenon s. Wincentego ur. 06.02.1953 IPN Lu 00414/937 i IPN Lu 00419/1880 TW ps. „Zenon” nr. rej. 9213 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności malarz budowlany. Zatrudniony w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 28.01.1988 r. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Jan Polański. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zenon”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Germania”. Współpraca została zakończona 22.02.1990 r. W archiwach IPN znajduje się 46 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz