Piotrowski Waldemar IPN Lu 00419/8 TW ps. „Janusz” nr. rej. 6622 Grochów pow. Sokołów Podlaski

By | Październik 29, 2017

Piotrowski Waldemar s. Stanisława ur. 15.02.1932 IPN Lu 00419/8 TW ps. „Janusz” nr. rej. 6622 Grochów pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec miejscowości Grochów powiat Sokołów Podlaski. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony w MBM w Sokołowie Podlaskim na stanowisku technika sprzętu. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 25.01.1972 r. ppor. K. Lewandowski of. oper. Ref. SB KPMO w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janusz”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o zachowaniu i działalności figuranta kwestionariusz ewidencyjnego kryptonim „Kruk”, oraz ujawniania nieprawidłowości, ujemnych faktów i zjawisk występujących w POM, MBM i KR doprowadzających do celowego psucia maszyn, marnotrawstwa mienia społecznego, przerw w pracy, sytuacji konfliktowych jak również negatywnych i wrogich wypowiedzi pod adresem władz głoszonych przez osoby ze środowiska, w którym będzie przebywał. Jak podaje jego charakterystyka za okres od?1.01.1973 do 31.12.1974 r. wystawiona 19 lutego 1975 roku przez ppor. K. Lewandowskiego: //..//..Do współpracy został pozyskany dnia 25.I.1972 r. na zasadzie dobrowolności, wykorzystywany po pionie Wydziału III, do sprawy krypt. „Plon” i „Perspektywa”. W okresie objętym charakterystyką odbyto z T.w. – 21 spotkań, przekazał – 10 informacji pisemnych, 10 ustnych, z których sporządzono notatki. W jednym wypadku nie przekazał istotniejszych informacji. Przekazywane informacje były dość wartościowe. Wykorzystywane je do głębszego rozpoznania ujemnych zjawisk występujących na odcinku rolnictwa w ramach sprawy obiektowej „Plon”, na bazie, których opracowano informacje do I Sekr. KP PZPR. W ostatnim okresie czasu jest wykorzystywany w sprawie obiektowej krypt. „Perspektywa”, przekazując wartościowe informacje z zakresu ujawniania przyczyn opóźnień występujących na budowie, niedowładu organizacyjnego i innych nieprawidłowości.//..//….. Współpraca z T.w. w latach 1973-1974 układała się zadowalająco. Jest jednostką dość wartościową, niezdekonspirowaną. Informacje podaje prawdziwe. Jest jednak niezbyt obowiązkowy, niekiedy zrywał spotkania bez uzasadnionych przyczyn. Chętny do dalszej współpracy. Obecnie pracuje w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego na stanowisku majster sprzętu.//..//…..- W celu ułożenia właściwej współpracy i związania TW z naszą Służbą, w czasie spotkań prowadzić szkolenie t.w. w zakresie polityki naszych Władz, omawiać sposób realizacji zleconych zadań i w zależności od uzyskiwanych informacji wynagradzać w formie pieniężnej przeciętnie raz w kwartale. – Spotkania odbywać, co 3-4 tygodnie w L.K. „Zajazd”, w przypadkach uzasadnionych częściej.//..//….W okresie współpracy był dziewięciokrotnie wynagradzany w formie pieniężnej na łączną kwotę 3300 zł. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 05.07.1975 roku a jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 122 dokumenty dotyczące jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy oraz liczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz