Hipsz Maria Krystyna IPN Lu 00414/208 LK krypt. „Meduza” nr. rej. 13118 i 1844 Łuków

By | Październik 28, 2017

Hipsz Maria Krystyna c. Tomasza ur.12.07.1944 IPN Lu 00414/208 LK krypt. „Meduza” nr. rej. 13118 i 1844 Łuków

Mieszkanka Łukowa. Wykształcenie średnie + Studium Nauczycielskie.  Nauczycielka w szkole podstawowej nr. 3 w Łukowie. Właścicielka mieszkania w Łukowie, w którym to został za jej zgodą zorganizowany w 1972 r. przez plut. Mieczysława Jabłońskiego inspektora Operacyjnego Referatu SB Lokal Kontaktowy kryptonim „Meduza”.. Stosowna umowa na korzystanie z jej mieszkania, jako lokalu kontaktowego SB została zawarta 27.03. 1972 roku. Założono w niej, że lokal będzie udostępniany SB w każdy dzień tygodnia oprócz świąt i wtorków w godzinach od 9 do 14 w zamian za comiesięczną zapłatę w wysokości 100 zł. (kwota ta była następnie wielokrotnie podwyższana).  Na tę okoliczność własnoręcznie napisała stosowne zobowiązanie. 19.11.1980 r. Lokal Kontaktowy zlikwidowany przez KW MO w Siedlcach z powodu obawy przed dekonspiracją. Łącznie w okresie od kwietnia 1972r. do listopada 1980r. otrzymała z rąk SB za udostępnianie swojego mieszkania na LK 21500 zł. W tym lokalu odbywał się spotkania funkcjonariuszy SB z następującym tajnymi współpracownikami SB: Omelańczuk Kazimierz TW ps. „Irena” nr. rej. 13197, Szmel Zygmunt TW ps. „Bóbr” nr. rej. 13935, Celiński Alfred TW ps. „Alex” nr. rej. 15321, Buczyński Zbigniew TW ps. „Bonio” nr. rej. 15886, TW ps. „Bagiński” nr. rej. 1087, TW ps. „Józek” nr. rej. 3776, Krakowski Ryszard TW ps. „Soms” nr. rej. 13676. W archiwach IPN znajduje się 60 dokumentów dotyczących jej osoby w tym kilkanaście pokwitowań odbioru pieniędzy.

.

Dodaj komentarz