Głuszczak Iwona IPN Lu 00414/639 i IPN Lu 00419/15 62 TW ps. „Iwonka” nr. rej. 7360 Siedlce

By | Październik 25, 2017

Głuszczak Iwona c. Mieczysława ur. 23.05.1964 IPN Lu 00414/639 i IPN Lu 00419/15 62 TW ps. „Iwonka” nr. rej. 7360 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniona na stanowisku młodszego referenta w Dziale Galanterii i Pasmanterii Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował ją 12.12.1984 roku  chor. M. Kurowski insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Handel”. Podpisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Iwonka”. W jej charakterystyce pracy którą wystawił 1.12.1989 rokun st. insp. WOG WUSW w Siedlcach ppor. M. Kurowski możemy przeczytać miedzy innymi: //..//…..TW ps. „Iwonka” nr. 7360 został pozyskany do współpracy 12.12.1984r. przez M. Kurowskiego w celu zabezpieczenia dopływu informacji z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Siedlcach i zabezpieczenia operacyjnego w ramach sprawy obiektowej krypt. „Handel”. Podstawą pozyskania była zasada dobrowolności. Z dniem 1985.07.16 TW zwolnił się z pracy w WPHW i przeszedł do Narodowego Banku Polskiego w Siedlcach. Z dniem 1988.01.01 TW ponownie zmienił pracę przenosząc się do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach. W związku z tym, że w nowym miejscu pracy TW nie posiadał możliwości aktywnej współpracy z SB z dniem 1988.10.17 został przekwalifikowany na źródło sygnalizacyjne. W pierwszym okresie współpracy TW dał się poznać  jako źródło wartościowe, przekazujące informacje o swoim zakładzie pracy, jak i też znanych sobie środowiskach. Podawał przykłady nagannych zachowań, niegospodarności a także komentarze pracowników dot.  aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Po zmianie pracy z uwagi – uwagi iż TW pracuje w małym zakładzie ma małe możliwości uzyskiwania interesujących SB informacji i aktywnej współpracy z SB. Biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-polityczną w kraju jak i również i to, że obecnie źródło nie ma bezpośredniego dostępu do informacji pozostających w zainteresowaniu SB i MO wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Iwonka” i złożenie w archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5 (teczka pracy) i B-10 (teczka personalna).//..//…. W czasie współpracy za przekazywane informacje raz została nagrodzona  20.05.1985 r. paczką delikatesową  i kwiatami o łącznej wartości 1100 zł. W archiwach IPN znajduje się 75 dokumentów dotyczących jej osoby.

 

Dodaj komentarz