Kołak Jan IPN Lu 00414/930 TW ps. „Barbara” i „Kozłowski” nr. rej. 8597 Siedlce

By | Październik 13, 2017

Kołak Jan s. Mieczysława ur. 06.06.1943 IPN Lu 00414/930 TW ps. „Barbara” i „Kozłowski” nr. rej. 8597 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik budowlany. Zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energii Cieplnej w Siedlcach na stanowisku zastępcy kierownika transportu. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności 9.05.1987 r. ppor. Zdzisław Zienkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Werbunek odbył się w jego mieszkaniu. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kozłowski”. 24.06.1988 r. poprosił o zmianę pseudonimu konspiracyjnego z „Kozłowski” na „Barbara”. Jego prośba została uwzględniona. W jego charakterystyce pracy wystawionej 2.02.1990 roku przez inspektora WOC WUSW w Siedlcach porucznika Zdzisława Zienkiewicza możemy przeczytać między innymi: //..//…….Był wykorzystywany jako źródło ogólnoinformacyjne. W okresie współpracy odbyto 36 spotkań na terenie miasta, mieszkaniu TW lub w lokalu gastronomicznym. Podczas współpracy systematyka spotkań była bardzo dobra, był systematycznie wynagradzany. Kontakt z TW był utrzymywany na bieżąco zgodnie z potrzebami obu stron. Informacje były, fachowe i dogłębne. Wnioski 1. Ze względu na obecną sytuację społeczno-polityczną w kraju i reorganizację Resortu Spraw Wewnętrznych wnoszę o rozwiązanie współpracy z dniem 22.02.1990 roku………//..//….W archiwach IPN znajduje się 26 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz