Cmiel Kazimierz IPN Lu 00419/1517 KO nr. rej. 7300 Siedlce

By | Październik 13, 2017

Cmiel Kazimierz s. Jana ur. 01.06.1954 IPN Lu 00419/1517 KO nr. rej. 7300 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Zatrudniony na stanowisku zawiadowcy na Odcinku Robót Zmechanizowanych PKP Siedlce. Jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa 0d września 1984 roku opracowywał por. M. Firus st. insp. Wydz. V KW MO w Siedlcach. We wniosku o złożenie w archiwum WZO WUSW dokumentów dotyczących KO nr. ew. 7300 wystawionym przez st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach kpt. Michała Firusa wystawionym 24.11.1989 roku możemy przeczytać między innymi: //..//…..Wymieniony kandydatem na tajnego współpracownika został 14.09.1984 r. Związane to było z tym, iż zatrzymany został do kontroli drogowej, w wyniku, której stwierdzono, że znajduje się w stanie pod wpływem alkoholu. Konsekwencją było zatrzymanie prawa jazdy. Przeprowadzona z w/w rozmowa sondażowa wskazywała, iż podejmie on współpracę z SB. Zależało mu na odzyskaniu straconego dokumentu oraz na zachowaniu tego faktu w tajemnicy. Rozmowa pozyskaniowa nie potwierdziła jednak wcześniejszego rozpoznania. Kandydat zgodził się przekazywać informacje jednak zdecydowanie odmówił napisania zobowiązania. Sporządził jedynie dokument, w którym zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy rozmów z nim przeprowadzonych oraz do udzielania informacji ustnych z zakresu swojej pracy. W związku z takim stanowiskiem przekwalifikowano kandydata na kontakt operacyjny. Od stycznia 1985 r. przekazywał informacje do SO „Transport” i SOS „Radio”. Jakość informacji była różna, przeważnie dot. Odcinka Robót Zmechanizowanych. Od około dwóch lat kontakty były sporadyczne, ponieważ został on awansowany na zawiadowcę Odcinka Drogowego w Kotuniu. Spowodowało to unikanie przez KO spotkań, a przekazywane informacje nie stanowiły wartości operacyjnej. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o złożenie materiałów z opracowania kandydata w archiwum z przeznaczeniem akt do kategorii B-5/Z. //..//….W archiwach IPN znajduje się 41 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz