Cichy Mieczysław IPN Lu 00414/890 i IPN Lu 00419/1836 TW ps. „Bolek” nr. rej. 8452 Siedlce

By | Październik 13, 2017

Cichy Mieczysław Tadeusz s. Jakuba ur. 22.07.1931 IPN Lu 00414/890 i IPN Lu 00419/1836 TW ps. „Bolek” nr. rej. 8452 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-elektryk. Zatrudniony na stanowisku kierownika w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności w Warszawie ekspozytura w Siedlcach. W latach 1980-81 działacz zakładowych struktur NSZZ Solidarność. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju  6.03.1987 r. chor. Z. Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bolek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena”. W jego charakterystyce wystawionej 19.02.1990 r. możemy przeczytać, że w okresie współpracy odbyto z tw 7 spotkań. Był źródłem ogólnoinformacyjnym. W tej samej charakterystyce chor. Łyszkiewicz wnioskował o rozwiązanie z nim współpracy w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 26 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz