Chwedczuk Ryszard IPN Lu 00414/328 TW ps. „Anna” nr. rej. 6552 Siedlce

By | Październik 13, 2017

Chwedczuk Ryszard s. Romana ur. 06.04.1954 IPN Lu 00414/328 TW ps. „Anna” nr. rej. 6552 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-chemik. Zatrudniony na stanowisku brygadzisty na Ocynkowni Ogniowej Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych Mostostal w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 11.04.1983 r. mł. chor. Tadeusz Guziak insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. Podstawą pozyskania była współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Anna”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji odnośnie zachowania się pracowników delegowanych do pracy w Iraku. 18.06.1985 roku mł. chorąży Tadeusz Guziak wystawił wniosek o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej SB. W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać miedzy innymi://..//…….W trakcie trwania współpracy odbyto pięć spotkań. Uzyskane od tw informacje były przekazywane ustnie. W początkowej fazie współpracy tw na spotkania przychodził systematycznie, następnie zaczął unikać spotkań. Za przekazywane informacje i okres współpracy nie był wynagradzany. Spotkania z tw odbywane były w lesie i samochodzie prywatnym. TW Anna wykorzystywany był do sprawy operacyjnego sprawdzenia „W-3”. Kontrolowany był za pośrednictwem techniki operacyjnej w postaci „W”. Na spotkaniu w dniu 1985.05.17 tw przybył w stanie nietrzeźwym z godzinnym opóźnieniem, oświadczył, że rezygnuje z dalszej współpracy odmawiając kategorycznie dalszych spotkań. Decyzję swoją umotywował kłopotami rodzinnymi. Tw ps. Anna w przyszłości nie nadaje się do wykorzystania operacyjnego. Posiadane materiały dot. tw. ps. Anna” można udostępniać innym jednostkom operacyjnym. Mając na uwadze odmowę współpracy tw. ps. Anna z naszymi organami, wnioskuję o wyeliminowanie go z czynnej sieci, a materiały złożyć w archiwum tut. WZO.//..//…..(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajduje się 38 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz