Chaciński Zygmunt IPN Lu 00414/652 TW ps. „Zenek” nr. rej. 7241 Siedlce

By | Październik 13, 2017

Chaciński Zygmunt s. Stanisława ur. 10.11.1931 IPN Lu 00414/652 TW ps. „Zenek” nr. rej. 7241 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie pedagogiczne. Nauczyciel pełniący funkcję kierownika internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Siedlcach. W okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej w latach 1953-54 w 22 Dywizji Piechoty współpracował z organami informacji wojskowej MON. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju  25.06.1984 r. przez ppor. Z. Bytniewskiego insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zenek”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Nauka” dotyczącej sytuacji w internacie i Zespole Szkół Rolniczych. Współpraca została przerwana w listopadzie 1988 roku z powodu utracenia zdolności operacyjnych tw w związku z przejściem na emeryturę. 26.10.1989 r. jego teczka personalna i teczka pracy została złożona w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5. Jak podaje jego charakterystyka pracy z 26.10.1989 r. w trakcie współpracy tw przekazywał informacje o utrzymywaniu przez pracowników ZSR kontaktów z klerem, ich postaw moralno-politycznych. Nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ZSR w Siedlcach. Komentarzy nauczycieli i wychowawców nt. ważniejszych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym. Ponadto był wykorzystywany do realizacji zadań związanych z operacyjnym zabezpieczeniem mszy rocznicowych, otwartych zebraniach KIK-u i rozpoznawania zamierzeń uczniów z klas maturalnych pod kątem ewentualnego wstąpienia do WSD. Przekazywane informacje wykorzystywane były w Sprawach Obiektowych kryptonim „Wspólnota”, „Wędrowcy”, „Klub” i „Sierpień-78”. Był dwukrotnie w 1986 roku wynagradzany w formie upominków rzeczowych za przekazywane informacje na łączną kwotę 5175 złotych. W archiwach IPN znajduje się 46 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz