Zwierz Jan TW ps. „Obrus” Dąbrówka gm. Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

By | Październik 6, 2017

Zwierz Jan s. Piotra ur. 10.10.1923 IPN Lu 00419/190 TW ps. „Obrus” Dąbrówka gm. Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Dąbrówka gmina Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki. Rolnik z zawodu. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 18.02.1950 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Obrus”.  W jego charakterystyce, którą wystawił 10 maja 1955 roku chor. Z. Szadkowski ref. PU ds. BP w mińsku Mazowieckim czytamy: //..//…..Inf. ps. „Obrus” zawerbowany do współpracy na podstawie dobrowolnej zgody dnia 18.02.to. r. , w celu rozpracowania środowiska kułacko – akowskiego na terenie gromady Latowicz, wsi Dąbrówka. Materiały otrzymywane od informatora były ogólnikowe o treści informacyjnej, niejednokrotnie niebadające się do żadnego wykorzystania. Inf. „Obrus” do współpracy był chętny, nie stwierdzono, aby zbyt często z przyczyn nieuzasadnionych zrywał spotkania. W wyniku przeprowadzonej rozmowy z inf. w dniu 3.05.1955 r. stwierdzono, że inf. nie ma większych możliwości, ponieważ zajęty jest pracą na gospodarstwie, które obrabia sam z żoną. Z tych przyczyn wyjeżdża bardzo mało na inne wioski, jak też brak mu jest czasu na utrzymywanie bliższych kontaktów i prowadzenie dłuższych rozmów z kułakami zam. w Dąbrówce. Podczas prowadzonej rozmowy z funkcjonariuszem M.O. gromady Jeruzal stwierdził, że inf. ps. „Obrus” jest zdekonspirowany przed funkcjonariuszami post. M.O. w Jeruzalu. W związku z powyższym wnoszę o wyeliminowanie inf. ps. „Obrus” z czynnej sieci ag. – inf. -//..//..( zachowano oryginalną pisownię).Na okoliczność zakończenia współpracy własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz