Żmijewska Irena IPN Lu 00419/130 TW ps. „Irena” nr. rej. 2807

By | Październik 6, 2017

Żmijewska Irena c. Mieczysława ur. 01.05.1934 IPN Lu 00419/130 TW ps. „Irena” nr. rej. 2807

Mieszkanka Warszawy. Wykształcenie wyższe medyczne. Specjalista w zakresie pediatrii i psychiatrii dziecięcej.  Zatrudniona, jako ordynator Oddziału w Stołecznym Zespole Neuropsychiatrycznym Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Do współpracy z SB została pozyskana na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju 8.03.1977 roku. Werbunku dokonał sierż. Jerzy Kruk insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat psycholog K. Zegarskiej-Lityńskiej pracującej razem z nią w SZNOZ w Garwolinie, której to była bezpośrednią przełożoną osoby objętej kontrolą operacyjną przez SB, jako figuranta Wydziału III KS MO w Warszawie. W trakcie współpracy odbyto z nią 9 spotkań w trakcie, których TW „Irena” przekazywała informacje ustnie, z których sporządzano informacje dotyczące figurantki. Informacje te oceniano, jako wiarygodne i w pełni charakteryzujące osobę figurantki. 24.06.1978 r. ppor. J. Sadowski insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach wystawił wniosek o wyeliminowanie jej osoby z czynnej sieci agenturalnej z powodu zmiany miejsca zamieszkania i pracy. W okresie współpracy była dwukrotnie wynagradzana rzeczowo (kwiaty i gobelin).W archiwach IPN znajdują się 52 dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz