Żelazowski Zdzisław Franciszek IPN Lu 00419/192 TW ps. „Raróg” Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki

By | Październik 6, 2017

Żelazowski Zdzisław Franciszek s. Bolesława ur. 23.02.1922 IPN Lu 00419/192 TW ps. „Raróg” Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik ze wsi Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie – średnia szkoła handlowa. aDo współpracy z SB KP MO w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany 14.04.1961. Werbunku dokonał  por. Józef Dudkiewicz of. op. SB w mińsku Mazowieckim. Własnoręcznie napisał oświadczenie o zachowaniu faktu prowadzenia z nim rozmów przez  SB MO w tajemnicy podpisując  te oświadczenie  pseudonimem  „Raróg”. W postanowieniu o wyeliminowaniu jego osoby z czynnej sieci agenturalnej wystawionym 08.03.1963 r. przez st. oficera SB KP MO w Mińsku Mazowieckim ppor. Zonner Tadeusza możemy miedzy innymi przeczytać: //..//…..Rozpatrzywszy materiały zawarte w teczce personalnej NR 534 pseudonim Raróg stwierdziłem) że w/w po pozyskaniu ani razu nie przyszedł na umówione spotkanie. Spotkania zrywał celowo, tłumacząc brakiem czasu. Jak ustalono nie chce z nami współpracować, czego nie chce oficjalnie powiedzieć, lecz same jego postepowanie i lekceważący stosunek mówi o tem, że nie chce z nami współpracować. Wnoszę o: 1) Wyeliminowanie t.w. Raróg z czynnej sieci agenturalnej jako jednostkę bezwartościową w obecnym czasie dla Sł. Bezpieczeństwa.//..//..i przekazanie teczki personalnej i teczki pracy do archiwum Departamentu X (Wydziału X).//..// (zachowano zgodność z oryginałem) Z ewidencji SB został zdjęty 27.09.1963 r. z powodu odmowy współpracy. Jedyne informacje, jakie udzielił SB, to te, które miały miejsce podczas rozmowy pozyskaniowej, podczas której opowiedział o swoim udziale w konspiracji (był członkiem AK). W archiwach IPN znajduje się 29 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz