Zawadzki Kazimierz IPN Lu 00419/353 „x.d.17” Mińsk Mazowiecki

By | Październik 6, 2017

Zawadzki Kazimierz s. Władysława ur. 27.08.1928 IPN Lu 00419/353 „x.d.17” Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego Ww czerwcu 1946 roku wyjechał na teren Kłodzka. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Pracownik Technicznej Obsługi Rolniczej Stacja Kłodzko na stanowisku magazyniera. Do współpracy z PUBP w Kłodzku został pozyskany 11.12.1948 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny x.d.17. W jego charakterystyce pracy wystawionej 9.11.1951 roku czytamy://..//..Charakterystyka na tajnego informatora XD17 taj. informator został zawerbowany na materiałach kompromitujących przez P.U.B.P. Kłodzku. Tajny informator ps. „XD17” za okres spółpracy okazał się dobrym spółpracownikiem na spotkania przychodził punktualnie i otrzymane zadania wykonywał na czas, miał dobre podejście do bazy wrogiego elementu potrafił sobie zdobyć zaufanie u fig. (słowo nieczytelne) na którego dawał cenne materiały, w/w był na łączności rezydenta ps. „Żbika” gdzie przebywał większej części po operacjach i potrafił nawiązywać łączność pomiędzy rezydentami z sobą mimo trudnych warunków na operacji. W/w może być nadal wykorzystywany pod figurantów bazy w celu rozpoznania.//..//..(zachowano oryginalną pisownię) Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 16.12.1953 roku. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy miedzy innymi: //..//….Warszawa dnia 16/XII 1953 r. Ściśle tajne Raport. Z uwagi na to, że inf. „HD17” jest niezdyscyplinowany, który wszelkimi sposobami stara się wymigiwać od współpracy z UB. powołując się na niepamięć lub też nieinteresowanie się zagadnieniami politycznymi co to jest tłumaczeniem a w rezultacie uniemożliwia współpracę zrezygnować z w/w jako jednostki bezwartościowej i zdemoralizowanej oraz teczkę pers. I roboczą przekazać do Wydz. I-go Dep. II-go MBP. Niezależnie od tego z wyżej wymienionego nie rezygnować całkowicie, ale podebrać kompr-materiały celem przewerbowania, wychowania i związania go z UB ponieważ jest to człowiek młody dobrze zorientowany politycznie, który ma wszelkie możliwości ku temu aby został się cenną jednostką naszej sieci. A wypadku wyżej podane czynności dały pozytywny rezultat zwrócicić się, z pismem do Wydz. I Dep. II MB o ponowne nadesłanie teczki rob. I prac. w/w inf. celem zarejestrowania na nowe konto i kontynuowanie dalszą  współpracę z w/w.//..//(zachowano oryginalną pisownię). Z kolei w piśmie z dnia 16 grudnia 1963 roku zaadresowanym do Naczelnika Wydz. III  Komendy Milicji m. stołecznego Warszawy  podpisanym przez majora Stanisława Kozłowskiego z KP MO w Mińsku Mazowieckim  między innymi możemy przeczytać: //..//….W/w pochodzi z rodziny robotniczej. W 1943r. zatrudniony został w Fabryce Mostów K. Rudzki w Mińsku Maz. w charakterze elektromontera, gdzie pracował do lipca 1944. Po wyzwoleniu – od grudnia 1944 r. do maja 1946 r. pracował elektrowni miejskiej w Mińsku Maz. W czerwcu 1946 r. wyjechał na teren Kłodzka, gdzie został zatrudniony w T.O.R. jako pomoc fachowa, a później magazynier. Na terenie tych zakładów wykorzystując swoje stanowisko, sprzedawał prywatnym odbiorcom benzynę i części do traktorów, dokonując fałszerstwa kwitów magazynowych. Ponadto przejawiał wrogi stosunek do P.R.L. Na tej podstawie został pozyskany do współpracy z b. PUBP w Kłodzku pod ps. „XD-17”. Podczas odbywania służby wojskowej w KBW w latach 1949-51, był wykorzystywany przez Informację jednostki. Po odbyciu służby wojskowej powrócił na teren Mińska M. i został przyjęty do pracy w Elektrowni PKP Warszawa-Grochów w charakterze maszynisty. Ponieważ po nawiązaniu z nim kontaktu, odmówił dalszej współpracy z b. Wydz. VIII UBP na m. st. Warszawę, został z sieci wyeliminowany. //..//…(pisownia oryginalna). W archiwach IPN znajduje się 16 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz