Dudziński Marian IPN Lu 00419/7 KO „MD” nr. rej. 983 Wola Domaszewska pow. Łuków

By | Październik 6, 2017

Dudziński Marian s. Wacława ur. 05.03.1932 IPN Lu 00419/7 KO „MD” nr. rej. 983 Wola Domaszewska pow. Łuków

Rolnik ze wsi Wola Domaszewska powiat Garwolin pełniący funkcję sołtysa. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z SB z KP MO w Łukowie został pozyskany 19.08.1964 roku jako tzw. „Kontakt Obywatelski”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o mieszkańcach jego wsi będących w zainteresowaniu SB z Łukowa. Miał też udzielać informacji między innymi o ks. J. Michaluku jak i też o aktywu katolickiego z parafii do której należała jego wioska. 18.07.1975 roku  inspektor Wydz. IV KW MO w Siedlcach kpt. L. Koczorowski złożył wniosek o zakończenie współpracy z KO „MD”. W uzasadnieniu wniosku napisał: //..//W związku ze zmianą zainteresowań operacyjnych Wydz. IV KW MO w Siedlcach proponuję zaniechanie współpracy z ko Dudziński Marian s. Wacława ur. 5.III.1932r i przesłanie materiałów z opracowanie do Wydz. „C” tut. KW MO celem przechowania ich przez okres lat 10. Powyższe motywuję tym, iż informacje przekazywane dotychczas przez KO w skali powiatu posiadały wielokrotnie istotne znaczenie operacyjne, lecz w obecnych warunkach(tzn. skali województwa)wiadomości te nie mają dużej wartości dla naszej służby. Dotychczasowy kontakt będzie sporadycznie odnawiany w wypadku koniecznej potrzeby.//..//…Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej.  W archiwach IPN znajduje się 16 dokumentów dotyczących jego osoby w tym dwa pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusz SB .

 

Dodaj komentarz