Fragmenty Sprawy Obiektowa kryptonim „Camping” Lu 0420/96 .

By | Październik 6, 2017

Dodano Fragmenty Sprawy Obiektowa kryptonim „Camping” Lu 0420/96 . Można je oglądać w Dziale z Akt IPN w zakładce Dokumenty Pokazujące Działalność Organów Bezpieczeństwa

Dodaj komentarz