Wołosz Iwona IPN Lu 00414/729 TW ps. „Dorota” nr. rej. 6272 Sokołów Podlaski

By | Wrzesień 3, 2017

Wołosz Iwona c. Zbigniewa ur. 04.01.1956r. IPN Lu 00414/729 TW ps. „Dorota” nr. rej. 6272 Sokołów Podlaski

Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego. Z wykształcenia technik weterynarii.  Pracownik Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku kontrolera sanitarnego. Do współpracy z SB pozyskał ją na zasadzie dobrowolności mł. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach st. kpr. Zenon Pogorzelski 22.06.1982r. . Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono 26.10.1989r. We wniosku o zakończeniu współpracy czytamy: //..// Sokołów Podlaski 26.10.1989r. TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. pojedynczy W N I O S E K o złożenie w archiwum WZO WUSW w Siedlcach TW ps. „Dorota” nr. ewid. 6772 – TW ps. „DOROTA”, wykształcenie średnie, pozyskana do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa dnia 22.06.1982r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w celu przekazywania nieprawidłowości występujących w zakładzie oraz o próbach podejmowania działalności przez byłych działaczy „S”. TW przekazywała informacje ustnie, informacje nie przedstawiały większej wartości operacyjnej. Obecnie TW pracuje w Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej i ma ograniczone możliwości uzyskiwania istotnych informacji. Wykorzystywana do Sprawy Obiektowej krypt. „Chłodnia” nr. ew. 5900. Nie była wynagradzana. W związku ze znikomą wartością operacyjną TW wnoszę o wyeliminowanie TW ps. „Dorota” nr. ewid.. 6272 z czynnej sieci TW i złożenie teczki personalnej i pracy w archiwum WZO WUSW w Siedlcach w kategorii B – 10z. Materiały można udostępniać innym jednostkom bez porozumienia się z jednostką składającą. Nie zachodzi możliwość podjęcia współpracy w przyszłości. //..// W archiwach IPN znajduje się 39 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jej osoby.

Dodaj komentarz