Gołębska Irena IPN Lu 00423/149 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 8455 Zimna Woda k. Łukowa

By | Wrzesień 2, 2017

Gołębska Irena c. Stanisława ur. 09.02.1950 IPN Lu 00423/149 KO WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 8455 Zimna Woda k. Łukowa

Mieszkanka miejscowości Zimna Woda k. Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności odlewnik. Zatrudniona w charakterze pokojowej w Zajeździe „Zimna Woda”. 8.01.1987 r. została zarejestrowana, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który sprawował kontrolę operacyjną nad w/w obiektem. Z ramienia WZO prowadzili ją następujący oficerowie SB: od 08.01.1987 r. mł. chor. Ryszard Sitkiewicz i następnie od 25.02.1988 r. ppor. Jan Jurzyk. Współpracę zakończono 23.05.1990 r. z powodu zmian sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz