Dołęga Janina IPN Lu oo423/109 KO WZO Sekcji „B” WUSW w Siedlcach nr. rej. 7521 Siedlce

By | Wrzesień 2, 2017

Dołęga Janina c. Kazimierza ur. 08.04.1951r. IPN Lu 00423/109 KO WZO Sekcji „B” WUSW w Siedlcach nr. rej. 7521 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniona na stanowisku kucharki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy z Sekcja „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który prowadził kontrolę operacyjną w/w obiektu zwerbował ją 5.03.1985r. w charakterze kontaktu operacyjnego inspektor SB WZO WUSW Siedlce chor. Ryszard Sitkiewicz. W okresie współpracy prowadzili ją następujący oficerowie SB: od. 5.03.1985 chor. J. Sitkiewicz, od 25.02.1988 ppor. J. Jurzyk i od 7.09.1988 chor. T. Baszkiewicz. Współpraca została zakończona 23.05.1990 roku z powodu zmian społeczno-politycznych w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz