Chmielak Halina IPN Lu 00419/145 KO WZO WUSW w Siedlcach Gręzówka Nowa pow. Łuków

By | Wrzesień 2, 2017

Chmielak Halina c. Hipolita ur. 2.11.1959r. IPN Lu 00419/145 i 00423/145 KO WZO WUSW Siedlce nr. rej. 8314 Gręzówka Nowa pow. Łuków

Mieszkanka wsi Gręzówka Nowa pow. Łuków.  Wykształcenie średnie. Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Zimna Woda” k. Łukowa w charakterze kucharki. Była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, który operacyjnie zajmował się Zajazdem „Zimna Woda”. Z ramienia SB kontaktowali się z nią następujący funkcjonariusze SB: od 24.09.1986r. st. chor. Ryszard Sitkiewicz i od 25.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk. Współpraca została zakończona 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz