Żurowski Jacek TW ps. „Kowalski” Siedlce

By | Sierpień 23, 2017

Żurowski Jacek s. Henryka ur. 17.09.1946r. IPN Lu 00414/574 TW ps. „Kowalski” nr. rej. 6383 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Szef produkcji w WLKS Mostostal Siedlce od 01.09.1982r. urlopowany do pracy za granicą. Do współpracy z SB pozyskał go 23.08.1982r. sierż. Tadeusz Cytrynowicz st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o sytuacji i nastrojach w grupie Polaków zatrudnionych w NRD. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Kowalski” wystawionym przez st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach kpt. T. Paczuskiego możemy przeczytać: //..// 2. Ocena dotychczasowej współpracy.  Spotkania z TW ps. „Kowalski” odbywają się bardzo rzadko a to ze względu na fakt, że pracuje za granicą i sporadycznie przyjeżdża do kraju. Nawet, gdy przyjeżdża to kontakt z nim jest utrudniony a nawet niemożliwy gdyż unika spotkań. TW jest źródłem ogólnoinformacyjnym. 3. Kontrola pracy TW. Kontrola będzie prowadzona przez równoległą sieć agenturalną. Stosowane również będą środki techniki operacyjnej.//..//7. Wykorzystanie TW przebiegać będzie w następujących kierunkach: – rozpracowywanie osób znanych z negatywnych postaw a pracujących w NRD – ujawnianie faktów świadczących o marnotrawstwie i szkodnictwie gospodarczym – ujawnianie osób utrzymujących kontakty z osobami i organizacjami działającymi na szkodę PRL – rozpoznawanie osób wywołujących konflikty a także osób mających destrukcyjny wpływ na załogę//..//Współpracę zakończono 08.09.1989r. W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz