Kępka Sławoj TW ps. „Rafał” kontrwywiad wojskowy Siedlce

By | Sierpień 23, 2017

Kępka Sławoj s. Stefana ur. 21.03.1948 IPN Lu 00425/257 TW ps. „Rafał” nr. rej. 19260 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie pedagogiczne. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na uczuciach patriotycznych 11.03.1969 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Szczecinku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rafał”. W jego charakterystyce jaką mu wystawił 10.10..1970 roku st. Pomocnik Szefa Wydz. WSW 20 Dyw. Ppanc. W Szczecinku kpt. M. Przybyszewski możemy przeczytać między innymi: //..//…..Tajny współpracownik ps. „Rafał” do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego pozyskany został 10 marca 1969r. na zasadzie dobrowolności. Pełni służbę w 36 p. art. W plutonie dowodzenia 3-go dywizjonu. W trakcie współpracy okazał się chętnym i szczerym współpracownikiem. Stawiane zadania wypełniał sumiennie, na spotkania przychodził punktualnie. Od dnia 24.10.1969 r. był na osobistej łączności n.p. „Jan”. W tym okresie pracował również dobrze. Współpracę z naszymi organami traktował poważnie. W okresie współpracy został dobrze przeszkolony w zakresie kontrwywiadowczym i znał zasadę współpracy. Znał zasadę konspiracji i przestrzegał jej w życiu codziennym. Dostarczał materiały o charakterze informacyjnym, których większość nadawała się do wykorzystania w pracy profilaktycznej. W rozpracowaniach, ani w wyjaśnianiu materiałów własnych udziału nie brał. Nagradzany w trakcie współpracy nie był.//..//  Współpraca została zakończona 15.10.1970 roku z powodu odejścia do rezerwy. Na tę okoliczność napisał własnoręcznie zobowiązanie, że fakt swojej współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego zachowa w tajemnicy. W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz