Dobrowolski Edward TW ps. „Lucjan” Siedlce

By | Sierpień 21, 2017

Dobrowolski Edward s. Tadeusza ur. 07.02.1954 IPN Lu 00419/701  nr. rej. 7710 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności murarz. Pracownik Fabryki Domów Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego zatrudniony na stanowisku brygadzisty betoniarzy-zbrojarzy.  Do współpracy z SB pozyskał go 18.07.1985 roku kpt. Janusz Jędrych st. insp. SB Wydz. V  WUSW  Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o pdjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Lucjan”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił mu insp. WOG WUSW ppor. Zalewski 1.12.1989 roku możemy przeczytać miedzy innymi: //..//..Charakterystyka TW ps. „Lucjan” nr. ewid. 7710. W/w jest mężczyzną w wieku 35 lat o wykształceniu zasadniczym zawodowym, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – robotnicze, zatrudniony w SPBO w Siedlcach w charakterze pracownika fizycznego. Do współpracy z SB pozyskany został w dniu 18.07.1985r. przez kpt. Janusza Jędrycha st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach na podstawie materiałów obciążających w postaci wniosku o ukaranie skierowanego do Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Siedlcach z dnia 6.06.1985r. sporządzonego przez st. sierż. J. Bilińskiego z RUSW Siedlce, w celu zabezpieczenia dopływu informacji o nieprawidłowościach występujących w SPBO realizowanego w ramach prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „BUDOWA”. W toku dotychczasowej współpracy odbyto z tw 10 spotkań, w większości organizowanych w samochodzie prywatnym pracownika operacyjnego obsługującego źródło, przy zachowaniu warunków konspiracji. Przekazywane przez tw informacje w formie ustnej, sprawdzane były przez inne źródła, które potwierdzały ich wiarygodność. Zdarzały się przypadki nie stawiania się tw na spotkania z powodu, jak to określił tw zbytniej ciekawości jego małżonki, która stale rozliczał go z każdej godziny spędzonej poza czasem pracy. Innych środków kontroli tw nie stosowano. Nie wynagradzano tw w żadnej postaci. Od czasu przekazania odmawia współpracy. Ponawiane próby nie przyniosły rezultatów. Tw systematycznie unikał spotkań i kontaktu z funkcjonariuszem SB. Wobec powyższego wnioskuję o rozwiązanie współpracy z tw ps. „Lucjan” a teczkę personalną i pracy złożyć do archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10/z.//..//(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajdują się 43 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz