Koryciński Antoni Kazimierz TW ps. Lipiński” Szkopy gm. Repki pow. Sokołów Podlaski

By | Sierpień 15, 2017

Koryciński Antoni Kazimierz s. Bolesława ur. 15.02.1927 IPN Lu 00419/739 TW ps. „Lipiński” nr.. rej. 6290 Szkopy gm. Repki pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec miejscowości Szkopy g. Repki p. Sokołów Podlaskim. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Organista w parafii Szkopy gmina Repki powiat Sokołów Podlaski. Do współpracy z SB zwerbował go 25.10.1971 roku ppor. Zbigniew Miściorak insp. Ref. SB KP MO w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Lipiński”. Celem pozyskania było operacyjne rozpoznanie kleru i aktywu katolickiego parafii Szkopy. W jego charakterystyce pracy wystawionej 7.09.1972 przez ppor. Miściorka możemy przeczytać miedzy innymi: //..//…….Wyrażając zgodę na współprace napisał własnoręcznie zobowiązanie i przyjął pseudonim. W czasie trwania współpracy odbyto z tw. 9 spotkań na których uzyskano 5 doniesień pisemnych oraz sporządzono 4 notatki służbowe z ustnych relacji. Przekazanie doniesienia oraz podane informacje w formie ustnej dotyczą działalności miejscowego proboszcza oraz osób najbardziej z nim związanych, wywodzących się głównie z aktywu katolickiego. Przekazane informacje były prawdziwe, co potwierdziły sprawdzeni przez inne źródła. TW wynagradzany nie był z obawy wywołania niechęci w stosunku do SB, ponadto nie ponosił żadnych wydatków związanych ze współpracą.//..//…W czasie epidemii, zimą 1971r zapadł ciężko na chorobę grypy//..//….doznał ogólnego rozstroju nerwowego i pogorzył się jego fizyczny stan zdrowia. Przez okres jednego miesiąca przebywał w Powiatowym Szpitalu w Sokołowie Podl. Od tego czasu tw. „Lipiński” systematycznie leczy się u specjalisty w Siedlcach.//..//…W czasie odbytych spotkań po leczeniu szpitalnym rzeczywiście widoczny jest słaby stan zdrowia tw. Ze względu na to, że leczenie będzie przeciągać się w czasie, postanowiono rozwiązać współpracę z TW  „Lipiński”, a w określonych potrzebach operacyjnych wykorzystać jego osobę jako kontaktu operacyjnego. Na spotkaniu 18.08.1972r. zaproponowano TW „Lipiński” rozwiązanie współpracy na co tw. wyraził zgodę. W archiwach IPN znajduje się 25 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz