Sidorowicz Danuta TW ps. „Krystyn” Siedlce kontrwywiad wojskowy

By | Sierpień 11, 2017

Sidorowicz Danuta c. Michała ur. 16.04.1940 IPN Lu 00415/214 i IPN Lu 00425/185 TW ps. „Krystyna” nr. rej. 18267 Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pracująca na stanowisku księgowej w Urzędzie Pocztowym w Siedlcach przy ulicy Sienkiewicza. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego pozyskał ją  pozyskał ją 24.10.1968 roku st. pom. Szefa Wydz. I Oddz. WSW w Lublinie kpt. mgr. Cz. Martychowiec. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krystyna”. Celem pozyskania było zapewnienie informacji na temat środowiska rodzin wojskowych. Z czynnej sieci informatorów została wyeliminowana 10.10.1972 roku z powodu braku możliwości operacyjnych ze względu na nawał obowiązków w swoim miejscu pracy. Wcześniej wielokrotnie prosiła o rozwiązanie z nią współpracy. W archiwach IPN znajduje się 15 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz