Dybowska Irena Regina LK krypt. „Baśka” Siedlce

By | Czerwiec 15, 2017

Dybowska Irena Regina c. Ireneusza ur. 27.03.1955 IPN Lu 00419/1029 LK krypt. „Baśka” nr. rej. 6537  Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel w szkole podstawowej w miejscowości Dąbrówka Stany gmina Skórzec powiat Siedlce. Właścicielka mieszkania przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. 1.12.1982 roku podpisała z Komendą Wojewódzką MO umowę o użyczeniu swojego mieszkania w charakterze lokalu kontaktowego na potrzeby siedleckiej SB w zamian za opłatę kwartalną w wysokości 2000 zł. Mieszkanie miało być udostępniane we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel w godzinach od 8: 00 do 15:00. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o zachowanie tego faktu w tajemnicy. 14.04.1984 roku zrezygnowano z korzystania jej mieszkania, jako lokalu kontaktowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego. Za użyczanie swojego mieszkania była wynagradzana w formie pieniężnej. Są na tą okoliczność 4 pisane własnoręcznie pokwitowania na łączną kwotę 6700 zł. W LK krypt. „Baśka” odbywały się spotkania funkcjonariuszy siedleckiej SB między innymi z TW ps. „Franek” nr. rej. 6461 i TW ps. „Zbyszek” nr. rej. 6443. W archiwach IPN znajduje się 45 dokumentów dotyczących jej osoby

 

Dodaj komentarz