Szymańska Marianna KO WZO Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podl.

By | Maj 15, 2017

Szymańska Marianna c. Makariusza ur. 24.07.1949 r. IPN Lu 00423/129 KO Sekcja „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7518 Kowiesy gm. Bielany pow. Sokołów Podlaski

Mieszkanka wsi Kowiesy gm. Bielany. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniona w charakterze kucharki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 05.03.1985 r. współpracowała z SB, jako Kontakt Operacyjny Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Z ramienia Sekcji „B” WZO prowadzili ją następujący oficerowie SB: od 05.03.1985 r. chor. Ryszard Sitkiewicz od 25.02.1988 r. ppor. Jan Jurzyk i od 8.09.1989 r. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 23.05.1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz