Sadłowska Bożena KO WZO Krześlin pow. Siedlce

By | Maj 14, 2017

Sadłowska Bożena c. Witolda ur. 04.07.1967 IPN Lu 00423/139 KO WZO w Siedlcach nr. rej. 9132 Krześlin

Mieszkanka wsi Krześlin k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kucharka w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Od 4.11.1988r. była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, która prowadziła zabezpieczenie operacyjne Zajazdu Hetman. Z ramienia SB prowadził ją ppor. Jan Jurzyk. Współprace zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajdują się 4 dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz